Jesteś tutaj

2014

Dokumentacja projektowa termomodernizacji Zespołu Szkół nr 5 przy ul. Wodzisławskiej 201 w Żorach             

Inwestor: Gmina Miejska Żory

 

Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 9 w Jastrzębiu – Zdroju wraz z pozostałym zagospodarowaniem terenu

Inwestor: Urząd Miasta Jastrzębie - Zdrój

 

Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy boisk sportowych przy Zespole Szkół Handlowych w Jastrzębiu – Zdroju wraz z pozostałym zagospodarowaniem terenu

Inwestor: Urząd Miasta Jastrzębie – Zdrój

 

Koncepcja uporządkowania i zagospodarowania terenu parku przy ulicy Żeromskiego w Jastrzębiu – Zdroju

Inwestor: Urząd Miasta Jastrzębie – Zdrój

 

Dokumentacja projektowa termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Radlinie

Inwestor: Powiat Wodzisławski, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Sejmu Śląskiego w Radlinie 

 

Projekt wykonawczy szkolnego placu zabaw w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła” przy Zespole Szkół nr 11 w Jastrzębiu – Zdroju

Inwestor: Zespół Szkół nr 11 w Jastrzębiu – Zdroju

 

Projekt budowlano-wykonawczy zagospodarowania przestrzeni publicznej ul. Klimka na odcinku od ul. Męczenników Oświęcimskich do ul. Garncarskiej wraz z Placem Pamięci Narodowej w Żorach

Inwestor: Gmina Miasta Żory, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Żory Sp. z o.o.

 

Projekt budowlano-wykonawczy siłowni zewnętrznych przy ul. Cieszyńskiej, Miłej, Mazowieckiej, Pomorskiej w Jastrzębiu – Zdroju

Inwestor: Urząd Miasta Jastrzębie – Zdrój

 

Projekt budowlany remontu budynku Domu Pomocy Społecznej „Dar Serca” w Jastrzębiu-Zdroju

Inwestor: Urząd Miasta Jastrzębie - Zdrój