Jesteś tutaj

2006

Projekt budowlano – wykonawczy budowy kościoła parafialnego w Grajewie przy ul. J. Piłsudskiego

Inwestor: Parafia Rzymsko – Katolicka w Grajewie

 

Projekt budowlano – wykonawczy modernizacji budynku dla potrzeb Zakładu Usług Komunalnych w Mikołowie przy ul. Kolejowej 2

Inwestor: Gmina Mikołów

 

Projekt budowlano – wykonawczy remontu budynku piekarni „Społem” PSS przy ul. M. Kopernika 90 w Wodzisławiu Śląskim

Inwestor: SPOŁEM Powszechna Spółdzielnia Spożywców Wodzisław Śląski

 

Projekt budowlano – wykonawczy modernizacji zaplecza sportowego w Szkole Podstawowej nr 3 w Bieruniu Starym

Inwestor: Gmina Bieruń

 

Projekt budowlano – wykonawczy remontu sklepu nr 83 „Społem” PSS przy ul. K. Kominka 135 w Radlinie

Inwestor: SPOŁEM Powszechna Spółdzielnia Spożywców Wodzisław Śląski

 

Projekty budowlano – wykonawcze remontów i przebudowy budynków wielorodzinnych oraz zagospodarowanie terenu wokół dla zasobów Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jastrzębiu – Zdroju

Inwestor: Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa Jastrzębie – Zdrój