Jesteś tutaj

2007

Projekt budowlano – wykonawczy placu skate parku wraz z ciągami pieszo – jezdnymi w jarze przy ul. Turystycznej w Jastrzębiu – Zdroju

Inwestor: Urząd Miasta Jastrzębie – Zdrój

 

Projekt budowlano – wykonawczy modernizacji budynku Domu Kultury GAMA w Bieruniu Starym wraz z zagospodarowaniem terenu

Inwestor: Gmina Bieruń

 

Projekt budowlano – wykonawczy tablic reklamowych na fundamencie,  na terenie miasta Jastrzębia – Zdroju

Inwestor: Urząd Miasta Jastrzębie – Zdrój

 

Projekt budowlano – wykonawczy remontu w budynku Urzędu Miasta przy ul. Rynek 16 w Mikołowie (położony w strefie konserwatorskiej ochrony zabytków „A”)

Inwestor: Zakład Gospodarki Lokalowej w Mikołowie