Jesteś tutaj

2008

Projekt budowlano – wykonawczy modernizacji, przebudowy i rozbudowy budynku policji przy ul. K. Miarki 3 w Mikołowie wraz z koncepcją zagospodarowania terenu przyległego

Inwestor: Urząd Miasta Mikołów

 

Projekt budowlano – wykonawczy przebudowy boiska sportowego przy ul. Warszawskiej w Jastrzębiu – Zdroju

Inwestor: Urząd Miasta Jastrzębie – Zdrój

 

Projekt budowlano – budowlany Przedszkola Publicznego w Marklowicach przy ulicy Widokowej

Inwestor: Gmina Marklowice

 

Projekt budowlano – wykonawczy przebudowy drogi dojazdowej do budynku przy ul. Wieczorka 1 – 9 w Jastrzębiu – Zdroju

Inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa JAS – MOS Jastrzębie – Zdrój

 

Projekt budowlano – wykonawczy przebudowy poddasza budynku Urzędu Miasta przy Rynku 16 w Mikołowie

Inwestor: Zakład Gospodarki Lokalowej Mikołów

 

Projekt budowlano – wykonawczy  remontu ulicy Bednorza w Jastrzębiu – Zdroju

Inwestor: Urząd Miasta Jastrzębie – Zdrój

 

Projekt budowlano – wykonawczy remontu miejsc parkingowych przy ul. Pomorskiej w Jastrzębiu – Zdroju

Inwestor: Urząd Miasta Jastrzębie - Zdrój

 

Projekty budowlano – wykonawcze remontów i przebudowy wraz ociepleniem budynków wielorodzinnych oraz zagospodarowanie terenu wokół dla zasobów Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jastrzębiu – Zdroju.

Inwestor: Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa Jastrzębie – Zdrój

 

Projekt budowlano – wykonawczy przebudowy sklepu handlowego nr 36 przy ul. Górniczej w Wodzisławiu Śląskim

Inwestor: SPOŁEM Powszechna Spółdzielnia Spożywców Wodzisław Śląski

 

Projekt budowlano – wykonawczy rozbudowy i przebudowy Przedszkola nr1 przy ul. Chemików w Bieruniu

Inwestor: Gmina Bieruń