Jesteś tutaj

2011

Projekt budowlano – wykonawczy  szkolnego placu zabaw w ramach rządowego programu RADOSNA SZKOŁA i parkingu przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Jastrzębiu – Zdroju

Inwestor:          Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Jastrzębiu - Zdroju

 

Projekt budowlano – wykonawczy przebudowy budynku Publicznego Przedszkola nr 7 w Jastrzębiu - Zdroju

Inwestor: Publiczne Przedszkole nr 7 w Jastrzębiu – Zdroju

 

Projekt budowlano – wykonawczy przebudowy kładki łączącej ul. Za Torem z ul. Stawową w Rybniku

Inwestor: Miasto Rybnik

 

Projekt budowlano – wykonawczy remontu kapliczek przy ul. Cieszyńskiej i ul. Dąbrowskiego w Jastrzębiu – Zdroju

Inwestor: Urząd Miasta Jastrzębie – Zdrój

 

Projekt budowlano – wykonawczy rozbudowy i termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 21 w Katowicach przy ul. Malczewskiego 1

Inwestor: Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych w Katowicach

 

Projekt budowlano – wykonawczy przebudowy budynku na potrzeby Zakładów Opieki Zdrowotnej przy ul. Cieszyńskiej 146 w Jastrzębiu – Zdroju

Inwestor: Urząd Miasta Jastrzębie – Zdrój

 

Projekt budowlano – wykonawczy ocieplenia budynków Publicznego Przedszkola nr 8 oraz Publicznego Przedszkola nr 18 w Jastrzębiu – Zdroju

Inwestor: Urząd Miasta Jastrzębie – Zdrój

 

Projekt budowlano – wykonawczy przebudowy boisk sportowych i zagospodarowania terenu przy Szkole Podstawowej nr 4 w Jastrzębiu – Zdroju

Inwestor: Urząd Miasta Jastrzębie – Zdrój