Jesteś tutaj

Koncepcja zagospodarowania terenu przy ul. Bogumińskiej w Wodzisławiu Śląskim

KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA TERENU POMIĘDZY ULICAMI BOGUMIŃSKĄ, L. MENDEGO ORAZ PSZOWSKĄ W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM

 

Projekt – 2018r.

Idea projektowa

Założeniem koncepcji projektowej jest uporządkowanie i zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Pszowską, Bogumińską

i L. Mendego w celu stworzenia prestiżowej przestrzeni publicznej o  wysokich walorach estetycznych, która stanie się nową „wizytówką” miasta oraz będzie motywować mieszkańców do aktywności pozadomowych i działań społecznych.

Koncepcja I

W pierwszej koncepcji przeanalizowano teren całego kwartału pomiędzy ulicami Pszowską, Bogumińską i L. Mendego. Zaproponowano podział na dwie strefy: reprezentacyjną oraz strefę parkowania.

Strefa reprezentacyjna

W strefie reprezentacyjnej (pomiędzy budynkami Starostwa, Urzędu i Powiatowej Stacji Sanitarnej) przewidziano plac wielofunkcyjny z możliwością przejazdu po śladzie istniejącej ul. Bogumińskiej. Nawierzchnię placu zaprojektowano z kostki betonowej w trzech kolorach, układanej w pasy o  zróżnicowanej szerokości. Ulicę wydzielono wizualnie krawężnikami w kontrastującym kolorze oraz poprzez zróżnicowanie wysokości o 2cm (nawierzchnia ulicy stanowić będzie kontynuację wzoru posadzki na placu).

W miejscu istniejącego skweru (przed wydziałem geodezji) wydzielono „płaty” nawierzchni trawiastej i mineralnej, na której posadzone będą drzewa wg zasady: gęsto od str. południowej i  stopniowo coraz rzadziej w kierunku północnym. Skwer będzie przenikał się z placem.

W centralnej części placu przewidziano „wysepkę” z nawierzchni mineralnej, na której zlokalizowano siedzisko betonowe w okładzinie drewnianej, tworzące opaskę wokół istniejącego okazałego drzewa (wierzba płacząca).

Wzdłuż ulicy Bogumińskiej zaprojektowano deptak, na którym usytuowano ławki, stojaki na rowery oraz donice ozdobne z niewielkimi drzewami parkowymi. Pomiędzy donicami zlokalizowano miejsca parkingowe grupowane po cztery (w sumie 20). W tygodniu ulica będzie funkcjonowała na zasadzie woonerfu (rodzaj ulicy na której kładzie się nacisk na wysoki poziom bezpieczeństwa, uspokojenie ruchu i wysokie walory estetyczne przy zachowaniu miejsc parkingowych i funkcji komunikacyjnej z priorytetem dla pieszych i rowerzystów), natomiast w weekendy wprowadzony będzie zakaz przejazdu i cały teren będzie funkcjonował jako plac.

W strefie reprezentacyjnej zaprojektowano ławki, kosze na śmnieci, stojaki rowerowe i  oświetlenie w postaci lamp parkowych nawiązujących do stylizowanych oraz niskich lamp dekoracyjnych. Dodatkowo zaproponowano nowe oświetlenie ulicy Bogumińskiej latarniami ulicznymi.

Strefa parkowania

W strefie parkingowej (na terenie istniejącego parkingu miejskiego) przewidziano budowę wielopoziomowego parkingu, w którym zostanie skumulowana funkcja parkingowa z całego kwartału (247 miejsc postojowych). Budowa parkingu kubaturowego poprawi jakość przestrzeni miejskiej, uporządkuje zabudowę w tej części miasta oraz pozwoli na „uwolnienie” od samochodów terenu przed budynkami użyteczności publicznej, który powinien penić funkcję strefy reprezentacyjnej.

Koncepcja II

W drugiej koncepcji również przeanalizowano teren całego kwartału pomiędzy ulicami Pszowską, Bogumińską i L. Mendego i zaproponowano podział na dwie strefy: reprezentacyjną oraz strefę parkowania.

Strefa reprezentacyjna

W strefie reprezentacyjnej (na terenie istniejącego skweru przy budynku Powiatowej Stacji Sanitarnej) przewidziano plac wielofunkcyjny. Nawierzchnię placu zaprojektowano w układzie prostokreślnym: pasy poziome z bruku klinkierowego oraz pasy pionowe z kostki betonowej, które będą pełnić funkcję ciągów komunikacyjnych. Przestrzenie pomiędzy, w kształcie kwadratów z zaokrąglonymi narożnikami, wykonane będą z różnych materiałów: w części północnej z kostki granitowej (fragment placu), w części południowej przybiorą formę trawników z drzewami oraz kwietników z trawami ozdobnymi. Podobnie jak w koncepcji pierwszej skwer będzie przenikał się z placem.

Wzdłuż ulicy Bogumińskiej zaprojektowano donice ozdobne z niewielkimi drzewami parkowymi usytuowane obustronnie. Pomiędzy donicami pozostawiono miejsca parkingowe, jednak zmniejszono ich ilość. Dodatkowe miejsca postojowe wprowadzono po drugiej stronie ulicy. Dzięki wprowadzeniu donic ozdobnych ulica zyska kameralny charakter.

W strefie reprezentacyjnej zaprojektowano ławki, kosze na śmieci, stojaki rowerowe i oświetlenie w postaci lamp parkowych nawiązujących do stylizowanych oraz niskich lamp dekoracyjnych. Dodatkowo zaproponowano nowe oświetlenie ulicy Bogumińskiej latarniami ulicznymi.

Strefa parkowania

W koncepcji drugiej przewidziano pozostawienie funkcji ulicy Bogumińskiej, jednak w uspokojonej formie. Zaprojektowano wyniesienia ulicy wykonane z kostki betonowej przed głównymi wejściami do budynków Starostwa, Urzędu Miasta oraz przy wjeździe na stadion. Na przedłużeniu granicy pomiędzy terenem Urzędu Miasta z terenem MOSiR-u przewidziano zamknięcie drogi słupkami parkingowymi w celu ograniczenia ruchu kołowego. Parkingi wzdłuż drogi będą rozdzielone – przy budynku Urzędu Miasta będą dostępne od ul. Pszowskiej, natomiast pozostałe od str. ul. Witosa. Zamknięcie ulicy Bogumińskiej spowoduje uwolnienie terenu od ruchu przelotowego i sprawi, że ulica będzie funkcjonowała na zasadzie woonerfu (rodzaj ulicy na której kładzie się nacisk na wysoki poziom bezpieczeństwa, uspokojenie ruchu i wysokie walory estetyczne przy zachowaniu miejsc parkingowych i funkcji komunikacyjnej z priorytetem dla pieszych i rowerzystów).

Dodatkowo zaprojektowano nowe miejsca postojowe oraz uporządkowano strefę parkowania we wschodniej części terenu opracowania. Zaprojektowano połączenie drogi dojazdowej przy budynku wydziału geodezji i Powiatowej Stacji Sanitarnej. Dodatkowo przewidziano nowy parking w południowej części istniejącego skweru oraz przy północnej elewacji budynku poradni psychologiczno-pedagogicznej. Zaproponowano również modyfikację istniejącego parkingu miejskiego w celu zwiększenia ilości miejsc postojowych.