Jesteś tutaj

Projekt budynku przedszkola w Borowe

Projekt wykonawczy budynku przedszkola w Borowej wraz z zagospodarowaniem terenu

 

Zestawienie powierzchni:

Kubatura brutto: 16 705 m3 16 705 m3

Powierzchnia użytkowa: 3 328,95 m2 3 328,95 m2

Powierzchnia zabudowy: 1 669,90 m2 1 669,90 m2

Powierzchnia całkowita: 5 009,70 m2 5 009,70 m2

Wysokość budynku: 11,98 m 11,98 m

Liczba kondygnacji: 3 3

 

Projekt – 2018r.

Realizacja – 2019r.

 

 

Budynek zaprojektowanego przedszkola to budynek niski, dwusegmentowy zaprojektowany na planie litery L, przekryty dachem wielospadowym o kącie nachylenia 16º. Obiekt jest budynkiem piętrowym z poddaszem technicznym, niepodpiwniczonym. Budynek ten poprzez zastosowane rozwiązania projektowe i materiały wpisuje się w istniejące otoczenie.

 

Projektowany budynek będzie pełnił funkcję użyteczności publicznej. W budynku znajdować się będzie trzynastooddziałowe przedszkole publiczne przeznaczone dla 325 dzieci.

Budynek został podzielony funkcjonalnie z uwzględnieniem kondygnacji i dwóch „skrzydeł” budynku. Główne wejście do budynku przewidziano w jego centralnej części, od strony parkingu przedszkola. Jest ono połączone bezpośrednio z pomieszczeniami szatniowymi dla dzieci. Dodatkowo od strony południowo-zachodniej przewidziano wyjście na plac zabaw. Wyjście to będzie się odbywało poprzez wydzieloną przeciwpożarowo klatkę schodową. Z klatki tej dostępne jest bezpośrednio pomieszczenie techniczne oraz kotłownia gazowa. Na parterze, w północno-wschodnim skrzydle budynku przewidziano kuchnię wraz z całym zapleczem oraz jadalnię, połączoną (ścianką mobilną) z salą do zajęć ruchowych. Pozostałą część parteru zajmują sanitariaty ogólnodostępne oraz cztery sale dydaktyczno-wychowawcze. Każda z nich posiada oddzielne zaplecze sanitarno-magazynowe. Od strony placu zabaw przewidziano dodatkowo wc dla dzieci, dostępne bezpośrednio z zewnątrz.

Na piętrze, w centralnej części przewidziano pomieszczenia administracyjno-biurowe oraz dziewięć sal dydaktyczno-wychowawczych, wyposażonych w zaplecze sanitarno-magazynowe. Komunikacja pionowa będzie się odbywała poprzez windę osobową, usytuowaną w centralnej części budynku oraz poprzez trzy niezależne klatki schodowe.