Jesteś tutaj

Projekt przebudowy z rozbudową budynku wielorodzinnego przy ul. Chrobrego w Rybniku

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO PRZY UL. CHROBREGO 13 W RYBNIKU
WRAZ Z WEWNĘTRZNĄ INSTALACJĄ GAZU, WENTYLACJĄ MECHANICZNĄ ORAZ
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I ODBUDOWĄ MURU OPOROWEGO

Projekt: 2019r.

Inwestor: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku

W projekcie przebudowy  z rozbudową budynku mieszkalnego przewidzieliśmy
zachowanie 3 ścian zewnętrznych budynku istniejącego: frontowej i
bocznych. Zgodnie z wytycznymi Inwestora zaprojektowaliśmy nowy układ
funkcjonalny wewnątrz budynku w technologii modułowej. Przyjęliśmy układ
modułów równoległy do ścian bocznych – moduły montowane od tyłu.
Założyliśmy odtworzenie 3 kondygnacji nadziemnych oraz częściowego
podpiwniczenia. Poziom parteru obniżyliśmy o ok. 30 cm w stosunku do
istniejącego poziomu w celu dostosowania do potrzeb os. niepełnosprawnych.
W miejscu rozebranej elewacji tylnej zaprojektowaliśmy współczesną formę
architektoniczną „włożoną“ w istniejącą strukturę zabytkową. Ze względu
na skośne ułożenie modułów otrzymaliśmy na elewacji układ schodkowy w
rzucie poziomym. Dodatkowo, w celu utworzenia indywidualnych
tarasów/loggi,  wprowadziliśmy naprzemiennie moduły na poszczególnych
kondygnacjach. W ten sposób powstała rozrzeźbiona elewacja o nowoczesnym
charakterze. Celowo zastosowaliśmy zabieg odróżnienia tkanki
nowoprojektowanej od historycznej w nawiązaniu do wielu cennych
przykładów światowej architektury.  Takie rozwiązanie pozwoliło nam
wyeksponować historyczną fasadę o wysokich walorach estetycznych.
Natomiast nowoczesna forma budynku nie będzie widoczna od strony
frontowej, dzięki czemu nie zostanie zakłócony odbiór historycznego
budynku widzianego przez przechodniów.