Jesteś tutaj

Transgraniczne Ekomuzeum

TRANSGRANICZNE EKOMUZEUM

Projekt wykonawczy zagospodarowania terenów po byłym Ośrodku Wypoczynku Niedzielnego na ptorzeby promocji dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego oraz rozbudowa z przebudową budynku Ekomuzeum

 

projekt 2015r.

Inwestor: Urząd Miasta Jastrzębie – Zdrój

Projekt zagospodarowania terenu zrealizowany został w ramach programu „Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020”, a jego istotą jest rewitalizacja atrakcyjnego turystycznie obiektu dziedzictwa przyrodniczego. Jego celem jest wydobycie wspólnych walorów Euroregionu Śląsk Cieszyński, czyli miast Jastrzębia – Zdroju, Karwiny, Hawierzowa jakimi są przyroda, uzdrowisko i górnictwo. Nadrzędnym zaś celem projektu jest zwiększenie dostępności turystycznej polsko – czeskiego pogranicza w obrębie miast partnerskich. Rewitalizowany teren w Jastrzębiu – Zdroju jest jednym z trzech miejsc (razem z Karwiną i Hawierzowem), które współtworzy TRANSGRANICZNE EKOMUZEUM pełniące funkcję edukacyjną, sportową, rekreacyjną, mające aktywizować lokalne społeczeństwo. Projekt przewiduje odtworzenie funkcji Ośrodka Wypoczynku Niedzielnego umożliwiającego mieszkańcom Jastrzębia-Zdroju oraz miejscowości sąsiednich wypoczynek i rekreację na łonie natury, bez konieczności wyjazdu z miasta. Dodatkowo teren jest zaaranżowany do celów promocji dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. Główną ideą, jaka przyświecała architektom w projektowaniu zagospodarowania terenu, było wydobycie walorów regionu ze szczególnym uwzględnieniem walorów przyrodniczych rewitalizowanego miejsca, dziedzictwa górnictwa, w tym węgla jako bogactwa naturalnego i dawnego uzdrowiskowego charakteru miasta Jastrzębia – Zdroju. Cały teren podzielono na strefę rekreacji głośnej oraz cichej. W centralnej części założenia, w miejscu istniejącej niecki basenowej przewidziano plac wielofunkcyjny z miejscami do odpoczynku. Plac połączono z obejściem wokół budynku ekomuzeum. W samym budynku ekomuzeum przewidziano funkcję wystawową, informacyjną i gastronomiczną. Od strony ekomuzeum zaprojektowano tarasy widokowe dostępne z poziomu placu oraz promenadę wzdłuż brzegu akwenu usytuowaną poniżej tarasów . Promenada zaczyna się plażą miejską usytuowaną na północno wschodnim brzegu akwenu udostępniającego bogactwo flory i fauny (w centrum założenia), a kończy w parku sensorycznym. W sąsiedztwie budynku ekomuzeum przewidziano miejsce aktywności ruchowej dla dzieci oraz w dalszej części wodne instalacje edukacyjno-zabawowe. Zaprojektowany został również park widokowy i tężnia solankowa. Architektura budynku ekomuzeum, placu wielofunkcyjnego, nawierzchnia wodnych instalacji edukacyjno - zabawowych, parku widokowego, parku sensorycznego, elementów małej architektury, w tym ławek, leżaków, stojaków i wiat na rowery wynika z budowy kryształu węgla i jego odmiany alotropowej - diamentu. Stąd też charakterystyczny rysunek projektowanych posadzek, łamane linie promenady, czy kolorystyka i kształt budynku ekomuzeum, który ma nawiązywać do wystającej z terenu bryły węgla. W projektowany teren wkomponowane zostały ścieżki pieszo-rowerowe, zaś całość została zaprojektowana z materiałów, które przenikać się mają i współgrać z otaczającą przyrodą.