Jesteś tutaj

2015

Projekt budowlano - wykonawczy budowy parkingu wraz z zagospodarowaniem terenu przy budynku Szkoły Podstawowej nr17 im. Jana Brzechwy przy ul. Ks. E. Płonki 23 w Jastrzębiu – Zdroju

Inwestor : Urząd Miasta Jastrzębie – Zdrój

 

Projekt budowlano - wykonawczy termomodernizacji i przebudowy Szkoły Podstawowej nr17 im. Jana Brzechwy ul. Ks. E. Płonki 23 w Jastrzębiu – Zdroju

Inwestor : Szkoła Podstawowa nr17 w Jastrzębiu – Zdroju

 

Projekt budowlano - wykonawczy zagospodarowania terenów rekreacyjno-wypoczynkowych – Ośrodka Wypoczynku Niedzielnego przy ulicy Cieszyńskiej w Jastrzębiu – Zdroju

Inwestor: Urząd Miasta Jastrzębie – Zdrój

 

Projekt budowlano - wykonawczy zagospodarowania ciągów kolejowych na odcinku przebiegającym przez sołectwa: Ruptawa - Cisówka, Moszczenica, w kierunku dzielnicy Zdrój i osiedla Chrobrego w Jastrzębiu – Zdroju

Inwestor: Urząd Miasta Jastrzębie – Zdrój

 

Projekt budowlano – wykonawczy remontu grobowca rodziny Witczaków w Jastrzębiu – Zdroju

Inwestor: Urząd Miasta Jastrzębie – Zdrój

 

Projekt budowlano-wykonawczy ścieżki rowerowej „Po żelaznym szlaku” w Gminie Godów

Inwestor: Gmina Godów

 

Projekt budowlany przebudowy budynku Zespołu Szkół nr 5 w Jastrzębiu – Zdroju wraz z termomodernizacją oraz budową instalacji ogniw fotowoltaicznych

Inwestor: Zespół Szkół nr 5, ul. Stanisława Staszica 10 44-335 Jastrzębie-Zdrój

 

Projekt budowlany przebudowy budynku Publicznego Przedszkola nr 4 w Jastrzębiu - Zdroju wraz  z zagospodarowaniem terenu oraz termomodernizacją budynku

Inwestor: Publiczne Przedszkole nr 4, ul. Kurpiowska 15a 44-335 Jastrzębie-Zdrój

 

Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy budynku Przedszkola nr 23 przy ulicy 1-maja 3a w Jastrzębiu – Zdroju wraz z zagospodarowaniem obiektu i przystosowaniem do aktualnych przepisów ppoż., Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Inwestor: Publiczne Przedszkole nr 23

 

Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy budynku Przedszkola nr 2 przy ulicy Marii Konopnickiej 1 w Jastrzębiu – Zdroju wraz z zagospodarowaniem obiektu do aktualnych przepisów ppoż., Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Inwestor: Publiczne Przedszkole nr 2

 

Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy budynku Gimnazjum nr 1  w Rydułtowach wraz z termomodernizacją oraz budową instalacji ogniw fotowoltaicznych

Inwestor: Urząd Miasta Rydułtowy

 

Projekt budowlano-wykonawczy remontu kapliczki przy ul. Komuny Paryskiej w Jastrzębiu – Zdroju

Inwestor:Urząd Miasta Jastrzębie – Zdrój