Jesteś tutaj

2010

Projekt budowlano – wykonawczy zagospodarowania przestrzeni publicznej na targowisko miejskie w Czerwionce-Leszczynach

Inwestor: Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny

 

Projekt budowlano – wykonawczy budowy zespołu boisk sportowych Orlik 2012 przy ul. Staszica w Jastrzębiu – Zdroju

Inwestor: Urząd Miasta Jastrzębie – Zdrój

 

Projekt budowlano – wykonawczy rewitalizacji stawów oraz terenu zielonego usytuowanego pomiędzy ul. Żeromskiego a ul. 1 Maja w Jastrzębiu – Zdroju

Inwestor: Urząd Miasta Jastrzębie – Zdrój

 

Projekt budowlano – wykonawczy rewitalizacji terenu jaru przy ul. Turystycznej w Jastrzębiu – Zdroju

Inwestor: Urząd Miasta Jastrzębie – Zdrój

 

Projekt budowlano – wykonawczy remontu kompleksu budynków Zespołu Szkół nr 2, w tym segmentu sportowo – rekreacyjnego

Inwestor: Urząd Miasta Jastrzębie – Zdrój

 

Koncepcja uporządkowania i zagospodarowania terenów rekreacyjno-wypoczynkowych przy ul. Wodzisławskiej i ul. Cieszyńskiej wraz z Ośrodkiem Wypoczynku Niedzielnego w Jastrzębiu – Zdroju

Inwestor: Urząd Miasta Jastrzębie – Zdrój

 

Projekt budowlano – wykonawczy remontu sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Oskara Langego w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Szkolnej 1

Inwestor: Powiat Wodzisławski, Zespół Szkół Ekonomicznych im. Oskara Langego

 

Projekt budowlano – wykonawczy budowy kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko Orlik 2012 wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym przy Zespole Szkól im. 14 Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śląskim, ul. Szkolna 1

Inwestor: Powiat Wodzisławski, Zespół Szkół im. 14 Pułku Powstańców Śląskich

 

Projekt budowlano – wykonawczy remontu obiektu mostowego w ciągu ul. Teofila Bieli w Rybniku

Inwestor: Miasto Rybnik