Jesteś tutaj

Centrum Dziedzictwa Postindustrialnego "Łaźnia Moszczenica"

Koncepcja przebudowy z rozbudową budynku łaźni górniczych kopalni Moszczenica w celu zaadaptowania obiektu na Centrum Dziedzictwa Postindustrialnego "Łaźnia Moszczenica" wraz z zagospodarowaniem terenu wokół tego budynku w Jastrzębiu-Zdroju projekt 2016r.

Inwestor: Urząd Miasta Jastrzębie – Zdrój

Zadanie projektowe zrealizowane zostało w ramach projektu transgranicznego, "Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014-20120. Istotą przebudowy z rozbudową budynku łaźni Moszczenica jest przygotowanie industrialnej przestrzeni budynku - strefy zewnętrznej i wewnętrznej do pełnienia funkcji: informacyjnej, muzealnej, edukacyjnej i kulturalnej obejmujacej działania związane z endogenicznym potencjałem regionu. Obiekt ma również służyć jako wspólny produkt turystyczny oparty na popularyzowaniu, rozwoju i promocji dziedzictwa postindustrialnego regionu Górnego Śląska jako unikatowego, transgranicznego produktu turystycznego w Europie Środkowo-Wschodniej. Ten transgraniczny produkt turystyczny przyczyni się do zwiększenia odwiedzalności w regionie i pozwoli na poprawę sytuacji na lokalnym rynku pracy poprzez rozwój branży turystycznej. Obiekt stanowić będzie między innymi muzeum węgla i industrializacji regionu, z salami warsztatowymi, widowiskowymi i konferencyjnymi oraz tarasem widokowym na dachu wraz z lokalem gastronomicznym. Uwypuklone zostaną treści związane z procesem industrializacji regionu, węglem jako budulcem natury oraz dziedzictwem postindustrialnym.