Jesteś tutaj

MODULOK MIESZKANIÓWKA - Projekt przebudowy z rozbudową budynku wielorodzinnego przy ul. Chrobrego w Rybniku

Projekt przebudowy z rozbudową budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Chrobrego 13 w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu i odbudową muru oporowego

Projekt:  2019r.

Realizacja: 2020-2021r.

Inwestor:  Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku

W projekcie przebudowy  z rozbudową budynku mieszkalnego przewidzieliśmy zachowanie 3 ścian zewnętrznych budynku istniejącego: frontowej i bocznych. Zgodnie z wytycznymi Inwestora zaprojektowaliśmy nowy układ funkcjonalny wewnątrz budynku w technologii modułowej. Przyjęliśmy układ modułów równoległy do ścian bocznych – moduły montowane od tyłu.
Założyliśmy odtworzenie 3 kondygnacji nadziemnych oraz częściowego podpiwniczenia. Poziom parteru obniżyliśmy o ok. 30 cm w stosunku do istniejącego poziomu w celu dostosowania do potrzeb os. niepełnosprawnych.
W miejscu rozebranej elewacji tylnej zaprojektowaliśmy współczesną formę architektoniczną „włożoną“ w istniejącą strukturę zabytkową. Ze względu na skośne ułożenie modułów otrzymaliśmy na elewacji układ schodkowy w rzucie poziomym. Dodatkowo, w celu utworzenia indywidualnych tarasów/loggi,  wprowadziliśmy naprzemiennie moduły na poszczególnych kondygnacjach. W ten sposób powstała rozrzeźbiona elewacja o nowoczesnym charakterze. Celowo zastosowaliśmy zabieg odróżnienia tkanki nowoprojektowanej od historycznej w nawiązaniu do wielu cennych przykładów światowej architektury.  Takie rozwiązanie pozwoliło nam wyeksponować historyczną fasadę o wysokich walorach estetycznych. Natomiast nowoczesna forma budynku nie będzie widoczna od strony frontowej, dzięki czemu nie zostanie zakłócony odbiór historycznego budynku widzianego przez przechodniów.