Jesteś tutaj

OWN w Jastrzębiu-Zdroju - Etap I

Projekt zagospodarowania terenów po byłym Ośrodku Wypoczynku Niedzielnego na potrzeby promocji dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego - etap I w Jastrzębiu-Zrdoju

Projekt:  2015r.

Realizacja:  2018r.

Inwestor:  Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój

Powierzchnia zagospodarowania: 25954m2

Powierzchnia zagospodarowania Etapu I: 6652m2

 

 

 

 

Nagroda Marszałka Województwa Śląskiego - Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego 2019r.

Uzasadnienie. Za stworzenie, a w zasadzie odbudowanie potencjału dawnego ośrodka wypoczynkowego, poprzez wykreowanie interesującej wielofunkcyjnej przestrzeni spotkań i rekreacji dobrze wpisanej w leśny pagórkowaty krajobraz, adresowanej do różnych grup społecznych. Rozwiązanie oczekiwane i akceptowane przez różne grupy wiekowe, co potwierdziła wizja lokalna. Z dużą nadzieją oczekujemy realizacji II etapu. 

 

Projekt zagospodarowania terenu zrealizowany został w ramach programu „Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020”, a jego istotą jest rewitalizacja atrakcyjnego turystycznie obiektu dziedzictwa przyrodniczego. Jego celem jest wydobycie wspólnych walorów Euroregionu Śląsk Cieszyński, czyli miast Jastrzębia – Zdroju, Karwiny, Hawierzowa jakimi są przyroda, uzdrowisko i górnictwo. Nadrzędnym zaś celem projektu jest zwiększenie dostępności turystycznej polsko – czeskiego pogranicza w obrębie miast partnerskich. Rewitalizowany teren w Jastrzębiu – Zdroju jest jednym z trzech miejsc (razem z Karwiną i Hawierzowem), które współtworzy TRANSGRANICZNE EKOMUZEUM pełniące funkcję edukacyjną, sportową, rekreacyjną, mające aktywizować lokalne społeczeństwo. Projekt przewiduje odtworzenie funkcji Ośrodka Wypoczynku Niedzielnego umożliwiającego mieszkańcom Jastrzębia-Zdroju oraz miejscowości sąsiednich wypoczynek i rekreację na łonie natury, bez konieczności wyjazdu z miasta. Dodatkowo teren jest zaaranżowany do celów promocji dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. Główną ideą, jaka przyświecała architektom w projektowaniu zagospodarowania terenu, było wydobycie walorów regionu ze szczególnym uwzględnieniem walorów przyrodniczych rewitalizowanego miejsca, dziedzictwa górnictwa, w tym węgla jako bogactwa naturalnego i dawnego uzdrowiskowego charakteru miasta Jastrzębia – Zdroju. Cały teren podzielono na strefę rekreacji głośnej oraz cichej. W centralnej części założenia, w miejscu istniejącej niecki basenowej przewidziano plac wielofunkcyjny z miejscami do odpoczynku. Plac połączono z obejściem wokół budynku ekomuzeum.

Przewidziano miejsce aktywności ruchowej dla dzieci oraz w dalszej części wodne instalacje edukacyjno-zabawowe. Zaprojektowany został również park widokowy i tężnia solankowa. Forma placu wielofunkcyjnego, nawierzchnia wodnych instalacji edukacyjno - zabawowych, parku widokowego, parku sensorycznego, elementów małej architektury, w tym ławek, leżaków, stojaków i wiat na rowery wynika z budowy kryształu węgla i jego odmiany alotropowej - diamentu. Stąd też charakterystyczny rysunek projektowanych posadzek, łamane linie promenady, czy kolorystyka i kształt budynku ekomuzeum, który ma nawiązywać do wystającej z terenu bryły węgla. W projektowany teren wkomponowane zostały ścieżki pieszo-rowerowe, zaś całość została zaprojektowana z materiałów, które przenikać się mają i współgrać z otaczającą przyrodą.