Jesteś tutaj

Projekt adaptacji z przebudową budynku dawnego spichlerza w gminie Hażlach na budynek muzealny pod nazwą "Dom Przyrodnika" wraz z zagospodarowaniem terenu

Projekt adaptacji z przebudową budynku dawnego spichlerza w gminie Hażlach na budynek muzealny pod nazwą "Dom Przyrodnika" wraz z zagospodarowaniem terenu

Projekt:  2017r.

Realizacja:  2019r.

Inwestor:  Gmina Hażlach

Powierzchnia działki:  6 539 m2

Powierzchnia użytkowa budynku:  352,60 m2

Kubatura:  1 834,55 m3

 

Opracowanie  obejmowało projekt adaptacji budynku dawnego spichlerza na budynek muzealny pod nazwą "Dom Przyrodnika" oraz zagospodarowanie terenów przyległych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz na potrzeby promocji dziedzictwa przyrodniczego i historyczno-kulturowego w Gminie Hażlach. Założenie ma wpływać na podniesienie atrakcyjności przedmiotowych terenów oraz ułatwić dostęp do atrakcji kulturowych i przyrodniczych Gminy Hażlach.

Inspiracją w tworzeniu koncepcji zagospodarowania terenu był widok pól uprawnych z lotu ptaka – obraz charakterystyczny dla gminy rolniczej. Dodatkowo pola zbóż nawiązują do pierwotnej funkcji budynku spichlerza.

Budynek spichlerza  znajduje się w centrum gminy Hażlach i jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków.