Jesteś tutaj

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Żorach

Projekt  zagospodarowania przestrzeni publicznej ul. Klimka na odcinku od ul. Męczenników Oświęcimskich do ul. Garncarskiej wraz z Placem Pamięci Narodowej w Żorach

Projekt: 2014r.

Inwestor: Gmina Miasta Żory

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Żory Sp. z o.o.

Powierzchnia opracowania: 3722,30 m2

 

Zakres opracowania obejmował projekt przekształcenia ul. Klimka w ciąg pieszy i w drugiej strefie w pieszo-jezdny ze stanowiskami parkingowymi, prowadzący w kierunku rynku. Zaprojektowaliśmy plac rekreacyjny z fontanną oraz stanowiska postojowe od strony ul. Garncarskiej, opracowaliśmy również projekt Placu Pamięci Narodowej w obrębie starego  cmentarza.

W projekcie zastosowaliśmy rozwiązania sprzyjające funkcjonowaniu placu jako miejsca spotkań lokalnej społeczności oraz miejsca odpoczynku. Zapewnić one mają miastu przestrzeń publiczną o charakterze rekreacyjnym, poprawią bezpieczeństwo i uporządkują komunikację pieszą. Wyeksponują ważne i cenne dla miasta zabytki takie jak kościół p.w. św. apostołów Filipa i Jakuba oraz  mury obronne.