Jesteś tutaj

doswiadczenie

REFERENCJE:

Studio projektowe ARCHiTEKT  z Rybnika wykonało na zlecenie Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój dokumentacje pod nazwą: Projekt zagospodarowania terenu przy ul. Katowickiej w Jastrzębiu -Zdroju, Projekt zagospodarowania jaru południowego przy ul. Wielkopolskiej w Jastrzębiu-Zdroju, Projekt rewitalizacji  stawów  oraz  terenu  zielonego  usytuowanego  pomiędzy ul.  Żeromskiego  a ul.  1 Maja w Jastrzębiu-Zdroju. Powyższe prace zostały wykonane zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, normami, sztuką budowlaną i wiedzą techniczną. Wyrażamy pozytywną opinię o firmie ARCHiTEKT. 

mgr inż. Maria Pilarska, Naczelnik Wydziału Infrastruktury  Komunalnej i Inwestycji Urzędu Miasta Jastrzębie - Zdrój

 

Urząd Miasta Żory potwierdza, że firma ARCHiTEKT studio projektowe z siedzibą w Rybniku, ul. Rymera 4 opracowała projekt modernizacji Placu Pamięci Narodowej i zagospodarowania terenu ulicy KS. Klimka w Żorach. Projekt został opracowany zgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego. Zastosowane rozwiązania programowo – przestrzenne, techniczno-budowlane oraz walory estetyczno- użytkowe uzyskały pozytywną opinię. W trakcie realizacji zadania firma ARCHiTEKT studio projektowe prace wykonała należycie, rzetelnie i zgodnie z SIWZ, a współpraca układała się bez zastrzeżeń. Poziom wykonywanych prac koordynacyjno- projektowych potwierdza profesjonalne świadczenie usług oraz właściwe przygotowanie zawodowe dla zadania inwestycyjnego tego typu. Urząd Miasta Żory udziela rekomendacji jako wiarygodnego partnera biznesowego i rzetelnego wykonawcę.

mgr Józef Dziendziel, Główny Specjalista  i Pełnomocnik ds. Infrastruktury Urzędu Miasta Żory

 

Firma wykonała projekt budowy boiska wielofunkcyjnego w Sowicach terminowo, zgodnie z warunkami umowy uzyskała pozwolenie na budowę. Tym samym potwierdzamy rzetelność i wiarygodność firmy ARCHiTEKT we współpracy z inwestorem.

Piotr Skrabaczewski , Z – ca Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry

 

W  wyniku prowadzonej współpracy ze studiem projektowym ARCHiTEKT, wysoko oceniamy jakość świadczonych usług w zakresie projektowania, zgodnie z naszymi wymaganiami. Prace projektowe zostały wykonane z należytą starannością. Polecamy studio projektowe ARCHiTEKT  jako rzetelnego i sprawdzonego partnera w zakresie projektowania.

mgr Barbara Magiera, Burmistrz Radlina

 

Urząd Gminy Marklowice zaświadcza, że studio projektowe ARCHiTEKT z siedzibą w Rybniku przy ul. Rymera 4 wykonało projekt budowlano – wykonawczy przedszkola w Marklowicach przy ul. Widokowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Studio projektowe prawowało również nadzór autorski nad realizacją projektu. Zlecone opracowanie zostało wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami, starannie i terminowo.

mgr inż. Tadeusz Chrószcz, Wójt Gminy Marklowice

 

Urząd Miejski w Bieruniu zaświadcza, że firma ARCHiTEKT studio projektowe w 2005 roku została wybrana w drodze przetargu nieograniczonego wykonawcą dokumentacji projektowej remontu budynku Urzędu Miasta w Bieruniu. Autorzy projektu wykazali się wiedzą fachową, doświadczeniem i pełna dyspozycyjnością na etapie uzgodnień roboczych. Możemy polecić  Firmę ARCHiTEKT jako solidnego partnera.

mgr inż. Jan Podleśny, Zastępca Burmistrza Bierunia

 

Urząd Miejski w Bieruniu zaświadcza, że firma ARCHiTEKT studio projektowe w 2007 roku została wybrana w drodze przetargu nieograniczonego wykonawcą dokumentacji wielobranżowej rozbudowy     i przebudowy przedszkola nr 1 w Bieruniu Starym. Projekty zostały wykonane terminowo i w sposób profesjonalny. Wyrażamy zadowolenie z dotychczasowej współpracy i z pełna odpowiedzialnością możemy polecić usługi firmy ARCHiTEKT będąc pewni, że zostaną one wykonane na wysokim poziomie.

inż. Ludwik Jagoda, Burmistrz Bierunia

 

Wykonawca wykazał się doświadczeniem w zakresie projektowania, starannością i rzetelnością. Wyrażamy zadowolenie z dotychczasowej współpracy i możemy polecić usługi firmy ARCHiTEKT studio projektowe Pawła Kuczyńskiego.

mgr inż. Tadeusz Skatuła, Wicestarosta Wodzisławia Śląskiego

 

Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny informuje, że  firma ARCHiTEKT studio projektowe wykonała dokumentację projektową dla zadania „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na targowisko miejskie w Czerwionce – Leszczynach”. Dokumentacja projektowa została wykonana należycie i w terminie, zgodnie z zawartą umową na wykonanie ww. zadania inwestycyjnego. Uznaję, że firma ARCHiTEKT studio projektowe Pawła Kuczyńskiego jest godna polecenia innym inwestorom.

mgr Andrzej Raudner,  Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

 

Niniejszym zaświadczam, że studio projektowe ARCHiTEKT z siedzibą w Rybniku wykonało dokumentację  projektową dla zadania: Budowa dojścia do trybun boiska sportowego w Świerklanach Dolnych przy ul. Zamkowej 6a. Dokumentacja miała na celu dostosowanie obiektu do wymogów Polskiego Związku Piłki Nożnej. Powierzone do wykonania zadanie zostało wykonane rzetelnie   i terminowo. W oparciu o nabyte doświadczenie stwierdzamy, że jest to firma solidna, oferująca wysoki poziom wykonywanych usług i godna polecenia. 

mgr inż. Antoni Mrowiec, Wójt Gminy Świerklany

 

Wyrażam zadowolenie z dotychczasowej współpracy i z pełną odpowiedzialnością mogę polecić usługi firmy ARCHiTEKT będąc pewnym, że zostaną one wykonane na wysokim poziomie.

Ks. Mariusz Pacwa, Rzymsko - katolicka parafia św. Józefa Robotnika w Nieboczowach

 

Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Podhalańskiej 7 oświadcza, że Pan mgr inż. arch. Paweł Kuczyński, działający pod firmą  ARCHiTEKT studio projektowe, wykonał na nasze zlecenie dokumentacje projektową p.n. „Wielobranżowy projekt budowlano – wykonawczy ścieżki edukacyjnej przy ul. Przemysłowej w Jastrzębiu-Zdroju. Zadanie zostało wykonane prawidłowo i z dochowaniem należytej staranności. Kierując się powyższym, uważamy, ze firma ARCHiTEKT studio projektowe jest Wykonawcą rzetelnym, wykonującym umowę z należytą starannością i godnym polecenia przy realizacji podobnych zadań.

mgr inż. Tadeusz Pilarski, Prezes Zarządu JZWiK S.A.

 

Firma ARCHiTEKT studio projektowe mgr  inż. arch.  Pawła Kuczyńskiego podczas realizacji zadania projektowego wykazała się dobrą organizacją i wysoką jakością wykonywanych prac. Całość robót została wykonana z należytą starannością, zasadami sztuki budowlanej i norm, a współpraca w trakcie realizacji projektu przebiegała sprawnie.

mgr Marian Janecki, Prezydent Miasta Jastrzębia – Zdroju.

 

Firma ARCHiTEKT studio projektowe posiada wysoko wyspecjalizowaną kadrę oraz niezbędny sprzęt. Roboty geodezyjne  wykonane przez firmę ARCHiTEKT cechuje wysoka jakość, terminowość  i fachowość. Bardzo wysoko cenimy sobie współpracę z powyższą firmą.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej MARCEL

 

Dyrektor Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śl. oświadcza, że firma  ARCHiTEKT studio projektowe z Rybnika wykonała dokumentację projektową  dotyczącą remontu boiska sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu. Realizacja zleconych zadań przebiegała bez najmniejszych uchybień w stosunku do uzgodnionych terminów. Oferowane przez firmę usługi są wykonywane rzetelnie i spełniają nasze oczekiwania. Polecamy firmę ARCHiTEKT  z Rybnika jako profesjonalnego i godnego zaufania partnera wzorowo i terminowo realizującego kontrakty w ramach zamówień publicznych.

mgr Beata Rączka, Dyrektor Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim

 

Dokumentacje zostały wykonane zgodnie z umową, przepisami, normami, sztuką budowlaną i wiedzą techniczną. Firma ARCHiTEKT studio projektowe jest godna polecenia innym inwestorom.

mgr inż. Andrzej Baran, z-ca Prezesa Zarządu ds. technicznych i eksploatacji Spółdzielni Mieszkaniowej JAS-MOS w Jastrzębiu – Zdroju

 

Firma jest dyspozycyjna, zlecone projekty wykonuje rzetelnie i terminowo, posiada wykwalifikowaną kadrę pracowniczą i doświadczenie w wykonywaniu prac projektowych. Firma godna polecenia innym zleceniodawcom.

mgr inż. Andrzej Baran, z-ca Prezesa Zarządu ds. technicznych i eksploatacji Spółdzielni Mieszkaniowej JAS-MOS w Jastrzębiu – Zdroju

 

Wyrażamy zadowolenie z dotychczasowej współpracy i polecamy firmę ARCHiTEKT studio projektowe jako wykonawcę z dużym doświadczeniem technicznym i kadrą  o wysokich kwalifikacjach zawodowych. dr n. med. Jerzy Kośmider, Kierownik NZOZ Cardio-Dent

 

Jesteśmy w pełni usatysfakcjonowani współpracą z firmą ARCHiTEKT i polecamy ją jako solidnego partnera.

mgr inż. Arkadiusz Gromotka, Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego w Wodzisławiu Śląskim

 

 

DOŚWIADCZENIE W ZAKRESIE PROWADZENIA INWESTYCJI:

 

Temat: Dom jednorodzinny w Rybniku wraz z zagospodarowaniem i budynkami towarzyszącymi; Realizacja: 2012-2015; 

Wartość inwestycji: 2 300 000 zł

Inwestor oraz nadzór nad realizacją i rozliczeniem: Architekt Studio Projektowe

 

Temat: Przebudowa dziewięciu budynków wraz z zagospodarowaniem przy ul. Katowickiej i Kurpiowskiej w Jastrzębiu-Zdroju ; Realizacja: 2017-2018; 

Wartość inwestycji: 3 800 000 zł

Inwestor: SM GSM, Nadzór nad realizacją i rozliczeniem: Architekt Studio Projektowe

 

Temat: Etap I zagospodarowania terenów po byłym Ośrodku Wypoczynku Niedzielnego w Jastrzębiu-Zdroju  na potrzeby promocji dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego w Jastrzębiu-Zdroju; Realizacja: 2017-2018; 

Wartość inwestycji: 7 520 000 zł

Inwestor: Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, Nadzór nad realizacją i rozliczeniem: Architekt Studio Projektowe

 

Temat: Przebudowa dwóch budynków wraz z zagospodarowaniem przy ul. Marusarzówny w Jastrzębiu-Zdroju ; Realizacja: 2017-2019; 

Wartość inwestycji: 2 800 000 zł

Inwestor: SM GSM, Nadzór nad realizacją i rozliczeniem: Architekt Studio Projektowe

 

Temat: Biuro w Rybniku; Realizacja: 2018-2019; 

Wartość inwestycji: 2 500 000 zł

Inwestor oraz nadzór nad realizacją i rozliczeniem: Architekt Studio Projektowe

 

Temat: Adaptacja i przebudowa budynku dawnego spichlerza w Gminie Hażlach na Dom Przyrodnika wraz z zagospodarowaniem terenu; Realizacja: 2018-2019; 

Wartość inwestycji: 3 500 000 zł

Inwestor: Gmina Hażlach, Nadzór nad realizacją: Architekt Studio Projektowe

 

Temat: Zagospodarowanie ciągów kolejowych na odcinku przebiegającym przez sołectwa: Ruptawa-Cisówka, Moszczenica w kierunku dzielnicy Zdrój i osiedla Chrobrego w Jastrzębiu Zdroju; Realizacja: 2019-2020; 

Wartość inwestycji: 18 173 000 zł

Inwestor: Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, Nadzór nad realizacją i rozliczeniem: Architekt Studio Projektowe

 

Temat: Przebudowa z rozbudową Szkoły Podstawowej nr 18 wraz z zagospodarowaniem terenu w Jastrzębiu-Zdroju; Realizacja: 2019-2020; 

Wartość inwestycji: 9 750 000 zł

Inwestor: Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, Nadzór nad realizacją i rozliczeniem: Architekt Studio Projektowe

KLIENCI:

Miasto Jastrzębie – Zdrój

Gmina Miasta Żory

Miasto Rydułtowy

Powiat Wodzisławski

Gmina Tarnowskie – Góry

Gmina Kuźnia Raciborska

Miasto Rybnik

Miasto Radlin

Gmina Mikołów

Gmina Marklowice

Gmina Bieruń

Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim

Miasto Czerwionka – Leszczyny

Gmina Świerklany

Publiczne Przedszkole nr 23 w Jastrzębiu – Zdroju

Publiczne Przedszkole nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Sejmu Śląskiego w Radlinie

Zespół Szkół nr 11 w Jastrzębiu – Zdroju

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Żory Sp. z o.o.

Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jastrzębiu - Zdroju

Rzymsko – katolicka Parafia pw. św. Józefa Robotnika w Nieboczowach

Szkoła Podstawowa nr 1 w Jastrzębiu - Zdroju

Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A.

Szkoła Podstawowa nr 4 w Jastrzębiu - Zdroju

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Rybnik

F.H.U MODUS S.C W. Frank, M. Fejklowicz

Spółdzielnia Mieszkaniowa MARCEL z Radlina

Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych w Katowicach

Publiczne Przedszkole nr 7 w Jastrzębiu - Zdroju

Przedszkole nr 7 w Czerwionce - Leszczynach

Szkoła Podstawowa nr 41 w  Gliwicach

Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo -Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim

Spółdzielnia Mieszkaniowa NOWA w  Jastrzębiu - Zdroju

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Jastrzębiu - Zdroju

Publiczne Przedszkole nr 7 ul. Pszczyńska 158 w  Jastrzębiu - Zdroju

Przedsiębiorstwo Remontowo – Budowlane ERBUD Sp. z o.o.  w  Rybniku

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Oskara Langego w Wodzisławiu Śląskim

Zespół Szkół im. 14 Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śląskim

SPOŁEM Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Wodzisławiu Śląskim

Rybnicka Spółdzielnia Mieszkaniowa

Zespół Szkół Specjalnych przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Jastrzębiu - Zdroju

MEDICUS – CENTRUM MEDYCZNE Sp. z o.o. w Jastrzębiu – Zdroju

Spółdzielnia Mieszkaniowa JAS – MOS w Jastrzębiu – Zdroju

Zakład Gospodarki Lokalowej w Mikołowie

Parafia Rzymsko – Katolicka ul. J. Piłsudskiego w  Grajewie

„Cardio – Dent”  Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mikołowie

Jednostka Wojskowa, Bielsko – Biała

Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego im. St. Staszica w Wodzisławiu Śląskim

liczni inwestorzy prywatni